پودر آب بند کننده بتن 

شرح :

پودر آب بند کننده بتن ماده اي تك جزئي، غير آلي و پايه سيماني مي باشد. اين ماده نفوذگر و كريستال شونده است که سازه هاي جديد و قديمي بتني را آب بند نموده و ازعمق محافظت مي نمايد. بطوريكه حتي اگر پوشش صدمه ببيند، آببندي بتن همچنان كامل باقي مي ماند. بنابراین پودر آب بند کننده بتن  تنها يك پوشش نيست ، بلكه در اثر واكنش اجزاء تشكيل دهنده آن با رطوبت، ساختاري يكپارچه با بتن ايجاد كرده و توده مقاوم و با دوامي تشكيل مي دهد.

 

خواص و مزايا :

×       اجراي اين محصول آسان و مقرون بصرفه است.

×       در تماس با آب و رطوبت بسرعت سخت مي شود.

×       در برابر فشارهاي هيدرواستاتيك قوي مقاوم است.

×       چسبندگي بسيار عالي به بتن دارد.

×       بر روي سطوح مرطوب قابل اعمال است.

×       در برابر فشار مثبت و منفي آب مقاوم است و فشار  تا 13 بار را تحمل مي كند.

×       فاقد كلرايد مي باشد.

×       در مقابل زنگ زدگي آرماتورها ، يخبندان، شبنم و يا تغييرات دمائي تا 50 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.

×       بتن را در مقابل اثرات مخرب آبهاي شيرين و شور، جريانهاي فاضلابي، آبهاي خورنده زيرزميني، كربناتها،

×       كلرايدها، سولفاتها و نيتراتهاي محلول محافظت مي نمايد. 

مصارف: 

اين محصول پس از اعمال و خشك شدن، تركها تا عرض چهاردهم ميليمتر را سيل مي نمايد و داراي اثر  Self-healing effect است. بدين معنا كه در نتيجه رشد كريستالها در تمامي جهات و جوانب ، اگر بتن ترك بخورد ، توسط كريستالها خودبخود ترميم مي شود.

 

اساس عملکرد:  

شامل تركيبات شيميايي آببندكننده فعال است كه با رطوبت و آهك آزاد موجود در داخل بتن وارد واكنش شده، تركيبات كريستالي غيرمحلول تشكيل مي دهند كه منافذ و تركهاي بتن را پر مي كند. اين ماده حتي در معرض فشار هيدرواستاتيك قوي نيز نفوذ مي نمايد و خود جزئي از بتن مي شود. در واقع تنها فضاهاي خالي راپر كرده و افزايش حجم ايجاد نمي نمايد.

از آنجا که پودر آب بند کننده بتن شرکت پویان پوشش فرانگر با آب موجود در بتن تازه واكنش مي دهد، بمنظور آغاز فرآيند نياز به پاشش مجددآب نيست.پروسه اي كه در مكانيزم آببندي اين محصول طي مي شود، شيميايي و زمانبر مي باشد. در واقع هر كريستال نقطه شروعي براي تشكيل كريستالهاي بعدي است.

اگر چه تركيبات شيميايي آببند كننده براي هميشه فعال باقي مانده و سازه را در مقابل نفوذ آب محافظت مي كنند، اما در مدت زمان قابل قبولي از زمان اعمال، سطح را تا عمق مناسبي آببند مي نمايند. حداقل زمان لازم براي خشك شدن اين ماده سه روز می باشد و ممکن است یک ماه تا حصول ماکزیمم خواص نیاز باشد. عوامل محيطي از جمله دماي محيط، دانسيته بتن، ميزان رطوبت موجود و شرايط جوي، همگي بر زمان پروسه آببندي تاثيرگذارند. براي ايجاد و رشد كريستالهاي بيشتر جهت آببند نمودن تركها ، زمان بيشتري لازم است. به علاوه اين محصول از خوردگي آماتور داخل بتن، ترك خوردن و تخريبهاي ناشي از عوامل جوي جلوگيري مي نمايد.

دستور العمل اعمال :

آماده سازي سطح:

×     سطح مورد نظر بايد كاملاً تميز شده و از هر گونه آلودگي وذرات سست پاك گردد بطوريكه منافذ موئينه بتن باز باشد ، همچنين سطح بايد خلل و فرج كافي براي نفوذ شيميائي به داخل بتن را داشته باشد.

×     تمامي آلودگيها اعم از گرد و غبار ، ذرات سيمان ، روغن و تركيبات سست و رنگها بايد بوسيله اسيد شوئي ، سند بلاست ، واتر جت يا روشهاي مكانيكي ديگر زدوده شوند.

×   كليه برآمدگيها ، لبه ها ، ذرات شن و سطوح آسيب ديده بايد برداشته شده و درزهاي ريز و تركهاي غير دینامیک تا عرض چهاردهم میلیمتر ، به عرض 20 میلیمتر و عمق 25 میلیمتر خالی گردد.

×    سطوح آسيب ديده و تخريب شده با ملات ترميمي مناسب بسته به كاربري سطح ترميم شوند .

×   كليه سطوحي كه قرار است آب بندي گردد. توسط آب تميز مرطوب شوند.مرطوب نمودن سطح طبق دستورالعمل تا رسيدن به حالت اشباع طوريكه كليه تخلخلهاي سطح براي رشد كريستالهاي عمقي آماده باشند ادامه يابد.

×  هنگاميكه از پودر آب بند کننده بتن شرکت پویان پوشش فرانگر استفاده ميشود ، دقت داشته باشيد كه سطح بايد نمدار بوده ولي خيس نباشد .از كار  بر روي سطوح غير قابل نفوذ بايد اجتناب نمود.

 

آماده كردن مواد:

مقدار 75/6 تا 8 ليتر آب تميز را داخل سطل تميزي ريخته و ميزان كافي از ملات را همزمان در حاليكه به طريق مكانيكي با همزن به دور rpm700 -300 در حال هم خوردن مي باشد با آن مخلوط نمائيد و اين عمل تا رسيدن به مخلوطي كاملاً يكنواخت ، بدون كلوخه و قابل اسپري ادامه دهيد .تنها ميزاني از مواد كه طي زمان 30 تا 60 دقیقه قابل اعمال هستند با هم مخلوط نمائید.

اعمال پودر آب بند کننده بتن شرکت پویان پوشش فرانگر:

اعمال به روش دوغابي:

ميزان مورد نياز از پودر آب بند کننده بتن را بطور يكنواخت توسط برس روي سطح اعمال نموده ، سپس برس را بصورت يكنواخت بر سطح حركت دهيد. و بهتر است لايه دوم را زمانيكه لايه اول كاملاً خشك نشده و چسبناك مي باشد، عمال نمود.

مشخصات فنی:

 

شکل ظاهری

چگالی

وزن مخصوص

یون کلر

پودر سفید رنگ

Kg/ltr1/1

09/1 Gr/cm3

محدوده استاندارد