• طراحی و مهندسی

شرکت PPF با بهره گیری از کارشناسان متخصص ، با تجربه و دارای صلاحیت از مرکز ملی تحقیقات ساختمان و با مشاوره کارشناسان مجرب شرکت HBT آلمان و با در نظر گرفتن الزامات ، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی اقدام به ارائه خدمات مهندسی در حوزه طراحی سیستم های غیرعامل محافظ حریق می نماید.